CMS
CMS
01

Zaproszenie

Akademia ValueMED

Szanowni koleżanki i koledzy, Pacjent z raną w opiece farmaceutycznej to pierwszy cykl spotkań w ramach Akademii ValueMED stworzony specjalnie z myślą o farmaceutach, do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszam.

Rosnące niedobory kadry medycznej oraz długie kolejki w oczekiwaniu pacjentów na specjalistyczne porady lekarskie spowodowały dostrzeżenie roli i potencjału opieki farmaceutycznej. Zapewnienie profesjonalnej porady wymaga merytorycznego przygotowania pracowników “pierwszego stołu” w aptece, tak aby zarówno pacjent jak i farmaceuta mieli poczucie bezpieczeństwa udzielanej porady.

Każdy z uczestników Akademii ma możliwość uzyskania punktów twardych rozwiązując test sprawdzający udostępniany po szkoleniu.

Program każdego spotkania podzielony jest na dwie części: teoretyczną i warsztatową. Zapraszam do zapoznania się z programem szczegółowym i rejestracji w wybranej przez Państwa lokalizacji. Do zobaczenia!

CMS
02

Rada naukowa

CMS

mgr farmacji

Marta Orzełowska

CMS

mgr farmacji

Marta Orzełowska

CMS

mgr farmacji

Iwona Dębińska

CMS

mgr farmacji

Iwona Dębińska

IDEA Consulting. Od ponad 20 lat na rynku, aktywnie współpracuje z aptekami niezależnymi i sieciowymi, wskazując obszary do poprawy rentowności z zejściem do szczegółu funkcjonowania apteki. Doświadczenie zawodowe to praca w aptekach niezależnych, praca na stanowiskach zarządczych w sieciach aptecznych, praca na stanowiskach zarządczych u dwóch liderów rynkowych jeśli chodzi o hurt (Neuca i PGF). Obecnie skupia się na pracy w zakresie sprzedaży, szeroko rozumianego doradztwa dla właścicieli aptek, przeprowadza szkolenia dla zespołów aptecznych i sprzedażowych.

CMS

dr n. med. i n. o zdr.

Karolina Kruszewska

CMS

dr n. med. i n. o zdr.

Karolina Kruszewska

dr n. med. i n. o zdr., mgr pielęgniarstwa, mgr socjologii,  specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego. Asystent Dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów z Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego. Pielęgniarka, pracuje w Klinice Leczenia Ran Podos, gdzie od ponad 7 lat doskonali swoje umiejętności i zdobywa doświadczenie w zakresie leczenia ran oraz kompleksowej opieki nad pacjentem z raną trudno gojącą się. Posiada liczne kursy i szkolenia w zakresie leczenia ran. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.  Prowadzi badania naukowe głównie w obszarze klinicznym, przede wszystkim z zakresu leczenia ran przewlekłych, adherencji oraz jakości życia pacjentów z ranami.

CMS

mec.

Michał Modro

CMS

mec.

Michał Modro

Radca prawny. Od ponad 20 lat w branży medycznej pracujący na rzecz szpitali, poradni, lekarzy, firm farmaceutycznych, kosmetycznych, aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz producentów wyrobów medycznych. Ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z zakresu life sciences, jak i w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji zdrowia. Jest prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa konkurencji. Jest autorem licznych publikacji i szkoleń dostępnym na platformach medycznych. Od ponad 10 lat ekspert w dziedzinie prawa farmaceutycznego, prawa zamówień publicznych i prawa medycznego Polskiej Federacja Szpitali. Członek wielu zespołów doradczych przy Ministerstwie Zdrowia. Przedstawiciel w Zespole Trójstronnym przy MZ ds. Zdrowia oraz ds. Opieki Społecznej. Od ponad 3 lat partner prawny w Krajowej Izbie Domów Opieki Polish Chamber of Long Term Care Facilities. Od 2 lat prowadzi szkolenia prawne dla Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Wykładowca akademicki i inicjator nowych programów edukacyjnych na uczelniach medycznych w Warszawie, Krakowie (CM UJ), Poznaniu, Łodzi. Autor wielu artykułów z zakresu prawa w ochronie zdrowia oraz licznych komentarzy do projektów ustaw i rozporządzeń. Ekspert współpracujący z organami osadzonymi w obszarze rządowym tj. izby pielęgniarskie, izby lekarskie w tym NIL, rzecznik praw pacjenta, komisje etyczne przy MZ ds. nowych programów lekowych i badań ABM. Twórca domen edukacyjnych: www.sygnalista.blog, www.prawogospodarkazdrowie.pl 

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF

Każdy z uczestników Akademii ma możliwość uzyskania punktów twardych rozwiązując test sprawdzający udostępniany po szkoleniu.

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:20

Wykład inauguracyjny - O modelu opieki farmaceutycznej nad pacjentem z raną słów kilka

mgr farm. Michał Pietrzykowski – Prezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, mgr farm. Marta Orzełowska - Project Manager Akademii ValueMED, Key Account Director Crockett Media

9:20 – 9:40

Podstawy prawne leczenia ran w kontekście opieki farmaceutycznej. Jakie kompetencje ma farmaceuta?

mec. Michał Modro

9:40 - 10:00

ABC leczenie ran - najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

dr n. med. i n. o zdr. Karolina Kruszewska

10:00 - 10:20

Jak pomóc Pacjentowi z raną w aptece? Od wywiadu do rekomendacji

mgr farm. Julita Gajdzicka

10:20 - 10:40

Dialog lekarza z farmaceuta

dr n. med. Przemysław Lipiński

10:40 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 15:10

Warsztaty (podział na grupy)

Warsztat firmy Schulke - Opracowanie rany z uwzględnieniem nowego międzynarodowego konsensusu antyseptyki

Ewa Marchel, Natalia Baranowska

GR1 11:00 - 11:50,  GR2  12:05 - 12:55

Warsztat firmy Molnlycke - Co farmaceuta powinien wiedzieć o opatrunkach i pielęgnacji ran?

mgr fizjoterapii Patryk Wójcik

GR2  11:00 - 11:50GR1  12:05 - 12:55

12:55 - 13:25

Przerwa obiadowa

Warsztat firmy Hexanova - Primum no nocere - porada farmaceutyczna w praktyce

dr n. med i n. o zdr. Karolina Kruszewska, mgr farm. Piotr Hudemowicz

GR2  13:15 - 14:05GR1  14:20 - 15:10

Warsztat firmy KIKGel - Oparzenia - pierwsza pomoc w aptece. Jak profesjonalnie zaopatrzyć pacjenta?

Dominik Kik

GR1  13:15 - 14:05,  GR2  14:20 - 15:10

15:10

Zakończenie konferencji

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:20

Wykład inauguracyjny - O modelu opieki farmaceutycznej nad pacjentem z raną słów kilka

Emilia Kowalska - founder ValueMED, prezes zarządu Crockett Media, mgr farm. Marta Orzełowska - Project Manager Akademii ValueMED

9:20 – 9:50

Podstawy prawne leczenia ran w kontekście opieki farmaceutycznej. Jakie kompetencje ma farmaceuta?

mec. Michał Modro

9:50 - 10:20

Pacjent z raną - kompleksowa porada farmaceuty w świetle najnowszych wytycznych PTLR

dr n. med. i n. o zdr. Karolina Kruszewska

10:20 – 10:50

Jak pomóc Pacjentowi z raną w aptece? Od wywiadu do rekomendacji.

mgr farm. Iwona Dębińska

10:50 – 11:10

Przerwa kawowa

11:10 – 14:50

Warsztaty (podział na grupy)

 

Warsztaty opatrunkowe – jak farmaceuta może pomóc pacjentowi z trudno gojącą się raną - partner Hartmann

mgr Krzysztof Sumiński

GR1  11:10 - 12:00,  GR3  12:40 - 13:30,  GR2  13:45 - 14:35

Opracowanie rany z uwzględnieniem nowego międzynarodowego konsensusu antyseptyki - partner Schulke

mgr Agnieszka Klepacka

GR2  11:10 - 12:00,  GR1  12:40 - 13:30,  GR3  13:45 - 14:35

"Primum non nocere" - porada farmaceutyczna w praktyce - partner Hexanova

dr n. med. i n. o zdr. Karolina Kruszewska, mgr farm. Piotr Hudemowicz

GR3  11:10 - 12:00,  GR2  12:40 - 13:30,  GR1  13:45 - 14:35

12:00 – 12:40

Przerwa brunchowa

14:50 - 15:20

Sesja Q&A - Podsumowanie i zakończenie konferencji

8:00 – 8:30

Rejestracja uczestników

8:30 - 8:50

Wykład inauguracyjny - O modelu opieki farmaceutycznej nad pacjentem z raną słów kilka

Emilia Kowalska - founder ValueMED, prezes zarządu Crockett Media, mgr farm. Marta Orzełowska - Project Manager Akademii ValueMED

8:50 - 9:10

Podstawy prawne leczenia ran w kontekście opieki farmaceutycznej. Jakie kompetencje ma farmaceuta?

mec. Michał Modro

9:10 - 9:30

Pacjent z raną - kompleksowa porada farmaceuty w świetle najnowszych wytycznych PTLR

dr n. med. i n. o zdr. Karolina Kruszewska

9:30 - 9:50

Jak pomóc Pacjentowi z raną w aptece? Od wywiadu do rekomendacji

mgr farm. Iwona Dębińska

9:50 - 10:10

Przerwa kawowa

10:10 – 16:20

Warsztaty (podział na grupy)

Nowoczesne opatrunki w opiece farmaceutycznej: dopasowanie do stadium gojenia rany i indywidualnych potrzeb pacjenta - partner Lohmann & Rauscher

mgr Marta Zielińska

GR1 10:10 - 11:00,  GR3  11:10 - 12:00,  GR2  12:10 - 13:00

Opracowanie rany z uwzględnieniem nowego międzynarodowego konsensusu antyseptyki - partner Schulke

mgr Agnieszka Klepacka

GR2 10:10 - 11:00,  GR1 11:10 - 12:00,  GR3 12:10 - 13:00

Primum no nocere - porada farmaceutyczna w praktyce - partner Hexanova

dr n. med i n. o zdr. Karolina Kruszewska, mgr farm. Piotr Hudemowicz

GR3 10:10 - 11:00,  GR2 11:10 - 12:00,  GR1 12:10 - 13:00

13:00 - 13:40

Przerwa lunchowa

Co farmaceuta powinien wiedzieć o opatrunkach i pielęgnacji ran? - partner warsztatów Molnlycke

mgr fizjoterapii Patryk Wójcik Trener MHC

GR1  13:40 - 14:30,  GR3  14:30 - 15:20,  GR2  15:30 - 16:20

Oparzenia - pierwsza pomoc w aptece. Jak profesjonalnie zaopatrzyć pacjenta? - partner warsztatów Kikgel

Dominik Kik

GR2  13:40 - 14:30,  GR1  14:30 - 15:20,  GR3  15:30 - 16:20

Od wywiadu do porady - jak rozmawiać z pacjentem żeby mu pomóc? - partner warsztatów PGF

mgr farm. Iwona Dębińska, mgr farm. Julita Gajdzicka

GR3  13:40 - 14:30,  GR2  14:30 - 15:20,  GR1  15:30 - 16:20

16:10 - 16:30

Sesja Q&A - Podsumowanie i zakończenie konferencji

8:00 - 8:30

Rejestracja uczestników

8:30 - 8:50

Wykład inauguracyjny - O modelu opieki farmaceutycznej nad pacjentem z raną słów kilka

Emilia Kowalska - founder ValueMED, prezes zarządu Crockett Media, mgr farm. Marta Orzełowska - Project Manager Akademii ValueMED

8:50 - 9:20

Podstawy prawne leczenia ran w kontekście opieki farmaceutycznej. Jakie kompetencje ma farmaceuta?

mec. Michał Modro

9:20 - 9:50

Pacjent z raną - kompleksowa porada farmaceuty w świetle najnowszych wytycznych PTLR

dr n. med. i n. o zdr. Karolina Kruszewska

9:50 - 10:20

Jak pomóc Pacjentowi z raną w aptece? Od wywiadu do rekomendacji

mgr farm. Iwona Dębińska

10:20 - 10:40

Przerwa kawowa

10:40 – 12:30

Warsztaty (podział na grupy)

"Primum non nocere" - porada farmaceutyczna w praktyce - partner Hexanova

dr n. med. i n. o zdr. Karolina Kruszewska, mgr farm. Piotr Hudemowicz

Opracowanie rany z uwzględnieniem nowego międzynarodowego konsensusu antyseptyki - partner Schulke

mgr Agnieszka Klepacka

12:30 - 13:10

Przerwa brunchowa

13:10 - 15:00

Warsztaty (podział na grupy)

Co farmaceuta powinien wiedzieć o opatrunkach i pielęgnacji ran? - partner warsztatów Molnlycke

mgr fizjoterapii Patryk Wójcik Trener MHC

Oparzenia - pierwsza pomoc w aptece. Jak profesjonalnie zaopatrzyć pacjenta? - partner warsztatów Kikgel

Dominik Kik

15:00

Sesja Q&A - Podsumowanie i zakończenie konferencji

04

Prelegenci

CMS

mec.

Michał Modro

CMS

mec.

Michał Modro

Radca prawny. Od ponad 20 lat w branży medycznej pracujący na rzecz szpitali, poradni, lekarzy, firm farmaceutycznych, kosmetycznych, aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz producentów wyrobów medycznych. Ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z zakresu life sciences, jak i w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji zdrowia. Jest prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa konkurencji. Jest autorem licznych publikacji i szkoleń dostępnym na platformach medycznych. Od ponad 10 lat ekspert w dziedzinie prawa farmaceutycznego, prawa zamówień publicznych i prawa medycznego Polskiej Federacja Szpitali. Członek wielu zespołów doradczych przy Ministerstwie Zdrowia. Przedstawiciel w Zespole Trójstronnym przy MZ ds. Zdrowia oraz ds. Opieki Społecznej. Od ponad 3 lat partner prawny w Krajowej Izbie Domów Opieki Polish Chamber of Long Term Care Facilities. Od 2 lat prowadzi szkolenia prawne dla Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Wykładowca akademicki i inicjator nowych programów edukacyjnych na uczelniach medycznych w Warszawie, Krakowie (CM UJ), Poznaniu, Łodzi. Autor wielu artykułów z zakresu prawa w ochronie zdrowia oraz licznych komentarzy do projektów ustaw i rozporządzeń. Ekspert współpracujący z organami osadzonymi w obszarze rządowym tj. izby pielęgniarskie, izby lekarskie w tym NIL, rzecznik praw pacjenta, komisje etyczne przy MZ ds. nowych programów lekowych i badań ABM. Twórca domen edukacyjnych: www.sygnalista.blog, www.prawogospodarkazdrowie.pl 

CMS

mgr

Marta Zielińska

CMS

mgr

Marta Zielińska

CMS

mgr farmacji

Piotr Hudemowicz

CMS

mgr farmacji

Piotr Hudemowicz

CMS

mgr

Agnieszka Klepacka

CMS

mgr

Agnieszka Klepacka

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

mgr farm.

Marek Pięta

CMS

mgr farm.

Marek Pięta

CMS

mgr farmacji

Iwona Dębińska

CMS

mgr farmacji

Iwona Dębińska

IDEA Consulting. Od ponad 20 lat na rynku, aktywnie współpracuje z aptekami niezależnymi i sieciowymi, wskazując obszary do poprawy rentowności z zejściem do szczegółu funkcjonowania apteki. Doświadczenie zawodowe to praca w aptekach niezależnych, praca na stanowiskach zarządczych w sieciach aptecznych, praca na stanowiskach zarządczych u dwóch liderów rynkowych jeśli chodzi o hurt (Neuca i PGF). Obecnie skupia się na pracy w zakresie sprzedaży, szeroko rozumianego doradztwa dla właścicieli aptek, przeprowadza szkolenia dla zespołów aptecznych i sprzedażowych.

CMS

mgr farmacji

Julita Gajdzicka

CMS

mgr farmacji

Julita Gajdzicka

24 lata na rynku farmaceutycznym.
Aktywnie współpracuje  z aptekami niezależnymi oraz sieciowymi w zakresie: poprawy oferty handlowej, aktywnego wykorzystywania narzędzi sprzedażowych oraz zarządzania zespołem
Doświadczenie zdobywała na stanowiskach zarządczych w aptekach sieciowych oraz u jednego z liderów na rynku hurtowym (PGF). Pogłębiła swoją wiedzę w zakresie opieki farmaceutycznej kończąc w 2023 roku studia podyplomowe w Poznaniu oraz  prowadzenia szkoleń kończąc roczny kurs: szkoła trenerów biznesu.
Obecnie aktywnie wspiera sprzedaż w aptekach prowadząc negocjacje oferty handlowej dla sieci. Pracuje także w aptece (dyżury) , ponieważ lubi kontakt z pacjentem.

CMS

mgr fizjoterapii

Piotr Wójcik

CMS

mgr fizjoterapii

Piotr Wójcik

CMS

dr n. med. i n. o zdr.

Karolina Kruszewska

CMS

dr n. med. i n. o zdr.

Karolina Kruszewska

dr n. med. i n. o zdr., mgr pielęgniarstwa, mgr socjologii,  specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego. Asystent Dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów z Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego. Pielęgniarka, pracuje w Klinice Leczenia Ran Podos, gdzie od ponad 7 lat doskonali swoje umiejętności i zdobywa doświadczenie w zakresie leczenia ran oraz kompleksowej opieki nad pacjentem z raną trudno gojącą się. Posiada liczne kursy i szkolenia w zakresie leczenia ran. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.  Prowadzi badania naukowe głównie w obszarze klinicznym, przede wszystkim z zakresu leczenia ran przewlekłych, adherencji oraz jakości życia pacjentów z ranami.

CMS

mgr farmacji

Marta Orzełowska

CMS

mgr farmacji

Marta Orzełowska

05

Organizatorzy i Patronaty

Akademię wspierają

Akademia ValueMED organizowana jest dzięki wsparciu naszych Partnerów i Sponsorów. Dzięki kooperacji środowiska naukowego, biznesowego i instytucji możemy wspólnie działać, by podnosić poziom wiedzy i umiejętności praktycznych medyków w Polsce. Dziękujemy za zaangażowanie i przyłączenie się do projektu.

Organizator

Patronat honorowy

Patronat medialny

Certyfikacja

Organizator logistyczny

06

Partnerzy

Wystawcy

07

Opłaty

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i obejmuje:

  • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
  • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
  • wstęp na wystawę sprzętu medycznego
  • materiały konferencyjne
  • przerwa kawowa

08

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji

09

Lokalizacja

Adresy wydarzenia

wytycz trasę dojazdu